Sport- en Beweegakkoord

texture

Sport- en Beweegakkoord Voorne aan Zee

afbeelding praatplaat

 

Bent u niet in staat om de infographic te lezen? Hieronder wordt de praatplaat toegelicht.

Heb jij een goed idee om in beweging te komen? Samen zorgen we ervoor dat Inwoners van Voorne aan Zee een leven lang sportief, actief en gezond worden en blijven!

Sport- en Beweegakkoord Voorne aan zee

Een lokaal Sport- en Beweeg akkoord is een akkoord waarin door gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties gezamenlijk afspraken worden gemaakt over het beleid rondom sport en sportief bewegen om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Hiervoor zijn 3 ambities opgesteld, met elk 3 aandachtspunten. Dit geeft een gezamenlijk doel en hiermee creëren we mogelijkheden om vanuit het Sport- en Beweegakkoord ondersteuning te bieden aan Sport- en Beweegaanbieders en initiatiefnemers om sporten en bewegen te stimuleren. Op deze manier is het Sport- en Beweegakkoord en het beschikbare ondersteuningsbudget van ons allemaal.

Hoe werkt het?

Vanuit het lokaal Sportakkoord hebben wij uitvoeringsbudget beschikbaar om u te ondersteunen en initiatieven en activiteiten te realiseren. Heeft u als Sport- en Beweegaanbieder, maatschappelijke organisatie en/of inwoner een goed idee om mensen in Voorne aan Zee aan het sporten en bewegen te krijgen? Zie hieronder het aanvraagformulier en stappenplan. Indien u behoefte heeft aan een hulpmiddel voor het opstellen van een begroting, laat het dan weten.

Aanvraagformulier: //s3.eu-central- 1.amazonaws.com/storage.topsite.nl/sportopvoorne.nl/uploads/Formulier_SBA_A4_V2_220324.pdf

Stappenplan: //s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.topsite.nl/sportopvoorne.nl/uploads/Stappen_SBA_A4_100424.pdf

Onze ambities:

 1. Het fundament versterken

Het versterken en verbeteren van de voorwaarden om te kunnen blijven Sporten en Bewegen is als stevige basis het meest belangrijk. De focus ligt op het krijgen en houden van: 1. Vitale Sport en Beweegaanbieders, 2. Een sociaal veilige sport en 3. Een beweegvriendelijk Voorne aan Zee.

 2. Het bereik vergroten

Het streven is dat elke inwoner meedoet! We stimuleren dat inwoners als ‘beoefenaar’ zelf sporten en bewegen en daarnaast willen we de bijdrage als (professionele) vrijwilliger of het regelen van sponsoring vergroten. Ook kunnen inwoners als toeschouwer het plezier van sport en bewegen ervaren.

 3. Het verbinden met betekenis

De inzet van Sport als middel is breed van betekenis op maatschappelijke doelen en preventie. We denken vooral aan het verbinden met, en het benutten van sport en bewegen om energie en plezier te beleven, gezondheid te bevorderen, alsook het ontstaan en behouden van sociale contacten.

Het kernteam Sport en Beweegakkoord Voorne aan Zee

Het kernteam wordt vertegenwoordigd door 9 leden van verschillende sport-, beweeg- en maatschappelijke organisaties in Voorne aan Zee en de gemeente. Het kernteam houdt zich bezig met de overkoepelende organisatie van het lokale Sport- en Beweegakkoord. Zij zijn hiervoor het aanspreekpunt voor inwoners, de lokale sportsector en maatschappelijke organisaties en bieden ondersteuning bij het realiseren van initiatieven, activiteiten en evenementen welke passen binnen dit akkoord.

Contact
Wil je meer informatie over het Sport- en Beweegakkoord? Neem dan contact op met: k.boeser@stichting-push.nl

 

Sport- en Beweegakkoord foto