Aanmoedigingsvergoeding nieuwe leden

texture

Vergoeding voor sport- en beweegaanbieders

 

Activiteiten gericht op nieuwe leden

In het kader van sportstimulering in Voorne aan Zee is er een aanmoedigingsvergoeding voor sport- en beweegaanbieders uit Voorne aan Zee die een activiteit willen organiseren ter promotie van nieuwe leden.
Er kan een maximale vergoeding van € 250,- per jaar per vereniging worden verleend.

Om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingsvergoeding dient u een aanvraag in te dienen. De aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. De activiteit dient in het kader van sportstimulering bij te dragen het activeren van 'non-movers' en kan worden verleend ten behoeve van activiteiten ter bevordering van breedtesportactiviteiten die in het bijzonder gericht zijn op niet leden;

2. U dient een duidelijke beschrijving van het project/ de activiteit te maken. Een draaiboek inclusief het doel, de doelgroep, het aantal verwachten deelnemers (niet leden), omschrijving van de activiteit en op welke manier de activiteit bijdraagt aan een gezond(ere) leeftstijl (bijvoorbeeld gratis water en fruit).

3. De evaluatie, waarin minimaal staat weergegeven of de gestelde doelen zijn behaald, hoeveel niet leden eraan hebben deelgenomen en motivatie, dient nadat de activiteit heeft plaatsgevonden binnen 8 weken gestuurd te worden naar k.boeser@stichting-push.nl. 

Als de aanvraag wordt gehonoreerd dan wordt het bedrag van maximaal € 250,- overgemaakt.
Als een evenement
NIET doorgaat dan wordt de vergoeding niet uitbetaald, dan wel teruggevorderd.
Er kunnen maximaal 10 aanvragen per jaar worden gehonoreerd met een aanmoedigingsvergoeding van € 250,- (maximaal 1 aanvraag per sport- en beweegaanbieder per jaar). Hierbij geldt de regel op = op. 

 

Algemene bepalingen

1. Voor een activiteit of voorziening kan slechts eenmaal een vergoeding worden verleend;

2. Alle vergoedingen zullen worden verleend, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden, voor zover in de begroting middelen aanwezig zijn;

3. de behandeling van aanvragen tot het verlenen van vergoedingen wordt gedaan door het Sportteam PUSH;

4. indien hiertoe aanleiding bestaat, kan het Sportteam PUSH, van de bovengenoemde bepalingen afwijken.

  

Voor informatie

Sportteam PUSH, telefoonnummer 0181-316688. Contactpersoon: Karin Boeser, k.boeser@stichting-push.nl. 

 

 

Aanmoedigingsvergoeding nieuwe leden foto