Privacy statement

texture

Privacyverklaring Sportief Voorne aan Zee

Sportief Voorne aan Zee is een initiatief vanuit Gemeente Voorne aan Zee. Zij zijn samen verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegevens in deze privacyverklaring. Sportief Voorne aan Zee is gevestigd op Postbus 13 3220 AA in Hellevoetsluis. De contactgegevens zijn: www.sportiefvoorneaanzee.nl/contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportief Voorne aan Zee verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam organisatie
  • Naam contactpersoon
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Naast bovenstaande gegevens verzamelen we van sport- en beweegaanbieders nog deze gegevens:

  • IP-adres
  • Gebruikersnaam en wachtwoord

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@voorneaanzee.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportief Voorne aan Zee verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel burgers te informeren over sport- en beweegactiviteiten op Voorne.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportief Voorne aan Zee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of (bijvoorbeeld een medewerker van Sportief Voorne aan Zee) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportief Voorne aan Zee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportief Voorne aan Zee deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk wordt geacht op grond van bijvoorbeeld een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportief Voorne aan Zee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer wij uw gegevens delen met andere organisatie(s) stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportief Voorne aan Zee gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd.

Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportief Voorne aan Zee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@voorneaanzee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sportief Voorne aan Zee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via communicatie@voorneaanzee.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportief Voorne aan Zee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via communicatie@voorneaanzee.nl.

Privacy statement foto